شرایط استفاده از هشتگیار و توضیخات درباره حریم خصوصی

1

بازگشت وجه

هشتگیار ضمانت می کند، در صورت نارضایتی و درخواست مشتری بابت بازگشت وجه بی قید و شرط این کار را انجام دهد.
مشتری پس از یک بار استفاده از خدمات و درخواست بازگشت وجه، در صورت خرید مجدد امکان درخواست بازگشت وجه را ندارد.
2

حریم خصوصی

هشتگیار اطمینان می دهد، اطلاعات شما را به صورت محرمانه نگه دارد و از افشا یا فروش آن ها خودداری نماید.
3

تکمیل سفارش

سفارش های شما در سایت هشتگیار حداکثر طی 6 ساعت انجام می پذیرد.
4

محصولات هشتگیار

در حال حاظر تمام محصولات هشتگیار مجازی می باشند و رویه ای برای بازگشت آن ها نمی توان تعریف کرد. اما در صورت نارضایتی می توانید برای خرید اول درخواست بازگشت وجه کنید.
5

انتقادات

در صورت لزوم می توانید با شماره مدیریت سایت تماس حاصل نمایید.