قیمت گذاری

اعتبار و هدیه انقضاء ندارند و هر زمانی می توانید از آن ها استفاده کنید.

100,000

+ 25,000 هدیه

  • دانلود از تمام سرویس ها
50,000

+ 10,000 هدیه

  • دانلود از تمام سرویس ها
10,000

+ 0 هدیه

  • دانلود از تمام سرویس ها
1,000,000

+ 300,000 هدیه

  • دانلود از تمام سرویس ها
500,000

+ 130,000 هدیه

  • دانلود از تمام سرویس ها
200,000

+ 50,000 هدیه

  • دانلود از تمام سرویس ها

قیمت گذاری مقرون به صرفه

قیمت به ازای هر فایل می باشد. قیمت های خرید با اعتبار و هدیه متفاوت می باشد.

Freepik

2,000

3,000 (هدیه)

Envato Elements

5,000

6,000 (هدیه)

MotionArray

5,000

6,000 (هدیه)

ShutterStock

7,500

10,000 (هدیه)

AdobeStock

7,500

10,000 (هدیه)

Twenty20

1,000

2,000 (هدیه)

DepositePhotos

7,500

15,000 (هدیه)

123rf

7,500

15,000 (هدیه)

Dreamstime

7,500

15,000 (هدیه)

VectorStock

12,900

20,000 (هدیه)

iStockPhoto

10,500

17,500 (هدیه)

سرویس های جدید …

؟

؟ (هدیه)

سوالات متداول

FAQ

منظور از اعتبار و هدیه چیست ؟

فرض کنیم شما 1 میلیون تومان اعتبار می خرید و 300 هزار تومان هدیه دریافت می کنید.

قیمت دانلود هر فایل فری پیک با اعتبار 2000 تومان می باشد. 1 میلیون تومان اعتبار % 2000 تومان = 500 فایل

قیمت دانلود هر فایل فری پیک با هدیه 3000 تومان می باشد. 300 هراز تومان هدیه % 3000 تومان = 100 فایل

500 فایل با اعتبار و 100 فایل با هدیه می توانید از ربات دانلود کنید. در مجموع 600 فایل می توانید از فری پیک دانلود کنید.

چطور می توانم از هدیه ام استفاده کنم ؟

در صورتی که هدیه داشته باشید، سیستم به صورت خودکار مبلغ را از هدیه کم می کند در غیر این صورت از اعتبار کم می شود.

اولویت با هدیه است سپس اعتبار.